Ta Xrundan till din kommun

Hälsoslingan

 
En tre kilometer lång promenadslinga har upprättats i Hjo. Den har anlagts med tanken att vara så lättillgänglig som möjlig, vilket innebär att den exempelvis går på plan mark, är upplyst när det är mörkt och plogas på vintern.
Välkomna! (se nedanstående karta)
 
I appen finns en interaktiv karta över Hälsoslingan för att hjälpa dig hitta frågorna. Skulle det saknas en skylt klickar du på ikonen på kartan.
PS! Du måste gå rundan för att delta i tävlingen! 

Interakiv karta

Tillbaka till Hjo