Ta Xrundan till din kommun

Årjängs kommun Xrundor

1. Trolltrampen 2,8 km

2. Töcksforsrundan 2,7 km

Zooma in för att se hur rundorna går. 

Trolltrampen - 2,8 km 

 Rundan är 2,8 km lång och går igenom de centrala delarna av Töcksfors. Genom villaområden, lägenheter och längs Storgatans affärer.

Töcksforsrundan - 2,7 km  

Rundan är 2,7 km lång och går igenom de centrala delarna av Töcksfors. Genom villaområden, lägenheter och längs Sveavägens affärer.