EU-Valet uppmärksammas i Vaggeryds kommun

May 07, 2024

I Vaggeryds kommun har man tagit ett innovativt och engagerande grepp för att uppmärksamma EU-valet genom att arrangera ett informationsrikt och viktigt quiz. Syftet med detta quiz är att öka medvetenheten och kunskapen om EU:s funktioner, dess påverkan på den lokala nivån och vikten av att rösta. Quizen är utformad för att vara tillgänglig och intressant för alla åldrar, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för att engagera medborgarna i den demokratiska processen.