Idrott 65+ projekt

Apr 24, 2024

Föreningar kan nu få en slutrapport över alla 65+ deltagare som går Xrundan i föreningens regi! Dessutom får abonnerande kommunen månadsstatistik över aktivtet från alla åldergrupper som går Xrundan i kommunen. 

Många kommuner uppmuntra föreningar att få igång 65+:are med aktivitetsbidrag.
Riksidrottsförbund erbjuder projektstöd för 65+. Projektstöd IF: 65+ ska bidra till att skapa förutsättningar för åldersgruppen 65 år och äldre att delta i föreningsidrotten.

Två exempel i landet är
Smålandsidrotten: https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-idrott-65-
och 
RF-SISU Blekinge: https://www.rfsisu.se/distrikt/blekinge/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-65-

För mer information om hur din förening kan börja med Xrundan, se här:
https://www.xrundan.com/forening