Något att begrunda under denna underbara årstid

Dec 04, 2023

En ny studie med titeln 'Omvärdering av sambandet mellan alkoholintag och risk för hjärt-kärlsjukdomar' har nyligen publicerats.

"Contrary to many epidemiological studies, Biddinger et al.’s results indicate that no level of alcohol intake – however small – is good for cardiovascular health..." (Usch...)

"...the fact that risk increases exponentially with progressively greater alcohol consumption means that the inverse is also true: risk decreases exponentially with progressively lower alcohol consumption." (Bra!)

Länk till artikeln om detta från en av våra favoritforskare inom livslängd, Peter Attia finns här:

Reassessing the relationship between alcohol intake and cardiovascular disease risk LÄNK