En kommun fri från våld - Walk and Talk

Nov 22, 2023

Oskarshamns kommun uppmärksammar En vecka fri från våld, som arrangeras vecka 47 i syfte att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Veckan sker i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.

Xrunda-teamet är stolt över att Xrundan-Anywhere används för Walk and Talk för kommunens anställda.

Välkommen Oskarshamns kommun!