Perfect match!

Jan 04, 2024

Tänka sig att det finns ett positivt samband mellan rörelse och lärande😉

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/positivt-samband-mellan-rorelse-i-skolan-och-larande