Xrundan är med i Generation Peps folkrörelse!

Apr 01, 2024

Alla behöver engagera sig för att förbättra våra barn och ungdomars hälsa.

Därför beslutade vi att gå med i Generation Peps folkrörelse. De har samma vilja som vi. Tillsammans kan vi få Sverige att må bättre!

Med bland annat Xrundan-Skola vill vi engagera både barn och deras föräldrar i Walk & Talk-promenader och aktiv inlärning av bland annat livsfärdigheter, inklusive planering och organisation.

Hör av er om ni vill hjälpa till eller implementera detta i er skola!

Om Generation Pep:
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se