Ta Xrundan till din kommun

Boxholms kommuns Xrundor

Beskrivningar finns längre ner.

1. Österskogsrundan i Boxholm

2. Strålsnäsrundan

3. Malexanderslingan

Zooma in om du vill se hur rundorna går.

Du kan börja din runda på vilken fråga som helst.

Österskogsrundan i Boxholm

Här är väldigt vackert!

 
 

Här finns det flera spår och även en rolig aktivitetsrunda!

Strålsnäsrundan 

 
 

Malexanderslingan