Ta Xrundan till din kommun

Karlshamns kommuns Xrundor

 
 
Karlshamns kommun, Mörrum -  Mörrumsån ca 2,8 km

Beskrivningen kommer snart.

Zooma in om du vill se hur rundorna går.

En interaktiv karta finns också i själva Xrundan appen!

Mörrumsånrundan

Mörrumsåns x-runda går längs det historiskt omtalade laxfiskevattnet. Redan på 1200-talet omnämns laxfisket i danske kungen Valdemars Jordebok.
Start och målgång äger rum i Folkets Park. Ån passeras på järnvägsbron och bron vid Kungsforsen under promenaden. När vi går på åns västra sida går vi direkt längs den nyligen uppfräschade gångvägen. Belysning, planteringar och grillplatser är från år
2021. Frågesport och magisk natur är något att minnas.
Rundan har finansierats av Karlshamns kommun, med förhoppning att alla byns vandrande organisationer kommer att använda rundan.

Drygt 5 000 invånare bor i Mörrum som är världsberömt för sitt laxfiske. Hit kommer årligen tusentals fiskare från hela världen för att pröva fiskelyckan i Mörrumsån. Med ortens kustnära läge följer även ett rikt friluftsliv med bad, båtliv och fiske. 

Här finns både ishall och en idrottsplats med gräs- och grusfotbollsplan, friidrottsbanor och en boulebana.

I Mörrum ligger även Karlshamns golfbana med 36 fina hål.

Här finns god samhällsservice, ett bibliotek, en kyrka, bra kommunikationer med järnvägsstation, ett aktivt föreningsliv och skolor upp till och med högstadiet. Några av kommunens största arbetsgivare, som Ifö Sanitär AB och Södra Cell AB, finns stationerade på orten.