Xrundan är mycket flexibel.

Att kontakta oss så här hjälper oss förstå vad ni vill åstadkomma med Xrundan för er organisation.

Ring gärna direkt!

Mia Arnold 0708-649232


Vi vill få hela Sverige i rörelse! Ni med??
#varjerörelseräknas