Xrundan - Anywere

〇 Om du inte hinner ta dig till  en av kommunens Xrunda anläggningar.

〇 Om du har familj eller vänner som vill delta i Xrundan fast på olika platser där inga rundor finns.

〇 Du vill kunna skapa och erbjuda egna quiz

Om du vill ordna gruppaktiviteter för företag och organisationer. I utbildningssyfte eller "walk and talk". Gör ett mätbart hälsoprojekt.

Tack för ditt engagemang!

Skicka en fråga nedan ELLER ring oss direkt på 0708-649232