Xrundan är mycket flexibel.

Att kontakta oss så här hjälper oss förstå vad ni vill åstadkomma med Xrundan i er kommun.

Vi skickar snart information om både priser och användningsområden.