Ta Xrundan till din kommun

Kristianstad kommuns Xrundor

 
 
Naturrundan 5,5 km
Näsbyrundan 3,5 km
Hjärtebackerundan 1,5 km

 

Beskrivningar finns längre ner.

Naturrundan 5,5 km

Rundan löper ut i den vackra naturen på Näsby fält, förbi kohagar längs med grusade vägar och förbi Kristianstads badrike och Högskolan Kristianstad.

Näsbyrundan 3,5 km

Rundan löper genom hela Näsby, förbi bland annat Kristianstads badrike, Högskolan Kristianstad, Gamlegårdens centrum och Gamlegårdsparken vid friluftsbadet

Hjärtebackerundan 1,5 km

Rundan löper runt Hjärtebacke park och är avskild från biltrafik, belyst och tillgänglighetsanpassad.