Ta Xrundan till din kommun

Nordanstigs kommuns Xrundor

 Bergsjö, Bergsjörundan 3km

Gnarp, Gnarpsrundan 5 km

Harmånger, Harmånger mellan broarna 2.0 km 

Hassela, Ånäset naturreservat 3,2 km 

Ilsbo, Ilsbo Elljusspår 2,7 km

Jättendal, Jättendals Elljuspår 2,7 km

 Stocka, Åsbölrerundan 5,5 km

Strömsbruk, Strömsbruks Elljusspår 2,5 km

 Bergsjörundan - 3km

Välkommen till Bergsjö! På din runda kommer du att vandra genom byn på mestadels asfalt samt en kortare sträcka på stabilt grus.

Rundan startar och slutar på Bergevägen vid bron över Kyrkbyån. Parkerar gör du på sydvästra sidan om bron vid det blå huset.

Inledningsvis följer du Kyrkbyån uppströms en bit för att sedan svänga genom byn via trottoarer och gångvägar. På vägen tillbaka passerar du kommunhuset och Bergsjö kyrka med dess vackra kyrkoområde.

Start- och slutplatsen har nyligen fått en rejäl upprustning via projektet ”Snygga Nordanstig”. Idag erbjuds en naturskön plats med bänkar och informationstavla. Passa på att sitta ned en stund i början eller slutet av turen och lyssna på åns brusande vatten.

Gnarpsrundan 5 km

Välkommen till Gnarp! På din runda vandrar du genom stora delar av byn. Underlaget varierar mellan asfalt, grus och skogsstigar. 

Rundan utgår från Gnarps skola där också möjlighet till parkering finns. Från skolan går du genom ett par av byns fina villaområden för att så småningom komma fram till   elljusspåret som leder dig upp på Bersberget.

På berget passerar du rakt igenom hembygdsområdet och förbi hembygdsgården. Här är en lämplig plats för paus med möjlighet att upptäcka de många byggnader och föremål som bevarats för att visa på bygdens kulturarv. Sommartid finns även en kaffeservering. 

Rundan fortsätter och passerar snart förbi kyrkan och bland annat Blå Gården. Även här finns möjlighet till fikapaus innan turen vänder upp mot Berge för att sen komma tillbaka till startläget vid skolan. 

Slingan bjuder på en varierad miljö beståendes av bostadsområden, lövskog, barrskog och åkermark. En vacker tur mitt igenom byn!

.

Harmånger mellan broarna - 2km

Välkommen till Harmånger! Den här rundan går genom by och skog. Underlaget är stabilt av grus och asfalt som lämpar sig väl för till exempelvis personer med nedsatt rörlighet.

Parkering finns på rastplatsen vid E4:an och rundan startar vid brofästet på Röstavägen. Du går söderut längs med campingen och viker efter 100 meter in i bostadsområdet på vänster sida.

Rundan snirklar sig genom området och når snart Harmångersvägen vid byns gamla prästgård där det finns kafé, loppis och hantverk. Här tar du vänster och efter en kort bit svänger du vänster igen ner mot Harmångersån.

Promenadstråket längs med ån gjordes tack vare ideellt arbete från traktens föreningar, bidrag från Europeiska jordbruksfonden samt generösa bidrag från lokala entreprenörer.

Här finns möjligheter till paus vid bänkbord samt vackra informationsskyltar som berättar om de växter som går att se. Turen passerar både fotbollsplan och utegym så möjligheterna till spontanidrott är många. Rundan avslutas där den började vid Harmångersåns västra del.

Ilsbo elljusspår - 2,7km

Välkommen till Ilsbo! Den här rundan går längs elljusspåret i varierande skogsmiljö. Den startar i anslutning till Ilsbos idrottsplats där du också enkelt kan parkera din bil. Rundan följer elljusspårets längsta slinga och då den är belyst lämpar den sig bra att gå även på kvällen.

Terrängen är svagt kuperad och går genom tallmo och granskog, ljunghed och myrmark. Under säsong kan den uppmärksamme hitta både lingon, blåbär, hjortron och svamp.

Ungefär halvvägs längs sträckan når du fram till Igeltjärnen. Här finns en rastplats för paus med utsikt över tjärnen och möjlighet till fiske. Tänk på att du behöver fiskekort!

Rundan avslutas vid parkeringen och idrottsplatsen. Har du tur spelar kanske Ilsbo IK en fotbollsmatch som du kan dröja kvar vid en stund och heja på.

.

Jättendals Elljuspår 2,7 km

Välkommen till Jättendal!

 På din runda kommer du att vandra eller åka skidor längs elljusspåret i varierande skogsmiljö.

Du startar vid IOGT-gården i Jättendal där du också enkelt kan parkera eventuell medhavd bil. Rundan följer elljusspårets 2,7 kilometersslinga och sköts av Jättendals IF skidor. Då den är belyst lämpar den sig ypperligt att gå eller åka skidor även under kvällen. Belysningen tänds manuellt med knapp vid anslagstavlan och lyser till kl. 21.00.

Turen går över tallhedar, genom granskog och över öppen täkt. Uppför, nedför och lite kurvor. Ett par lite utmanande backar som på skidor kan uppfattas som utmanande beroende på hur van åkare du är.

Gott om platser för paus och matrast finns längs rundan. Vill man grilla korv görs det dock enklast i anslutning till parkeringen vid start och mål.

Rundan avslutas vid parkeringen och idrottsplatsen.

Stocka, Åsbölrerundan 5,5 km

Välkommen till Stocka! På din runda kommer du att vandra genom skogsmiljö på varierande underlag. 

Rundan startar i anslutning till parkeringen vid Stocka Folkets hus. Inledningsvis följer du barkat elljusspår samt grusad skogsväg. 

Ungefär två kilometer på väg når du fram till Åsbölestugan, en året-runt-öppen värmestuga som sköts och underhålls av Stocka Korpen. Stugan ligger vackert placerad på en udde precis vid Åsbölesjön. Här finns torrdass, grillplats och möjlighet att fiska. En utmärkt plats för paus men tänk på att fiskar du behövs fiskekort. 

Vidare fortsätter du norrut längs med sjön på en smal skogsstig. Den delen av sträckan kan upplevas som lite utmanande då stigen kantas av högt ris, trädrötter och stenar. Den uppmärksamme kan under säsong hitta både lingon, blåbär och svamp. 

Snart viker stigen uppåt och efter cirka 450 meter når rundan åter grusad skogsväg. Efter en kortare sträcka övergår den till bred skogsstig för att sedan följa asfalterad väg tillbaka till rundans slut vid parkeringen.

.

Strömsbruks Elljusspår 2,5 km

Välkommen till Strömsbruk!

På din runda kommer du att vandra eller åka skidor längs elljusspåret i varierande skogsmiljö.

Du startar vid idrottsplatsen i Strömsbruk där du enkelt kan parkera eventuell medhavd bil. Rundan följer elljusspåret och då den är belyst lämpar den sig ypperligt att gå eller åka skidor även under kvällen. Spåret sköts av Strömsbruks IF och belysningen tänds manuellt med knapp.

Turen går över tallhedar och genom granskog. Ganska mycket uppför första delen för att sen så sakteliga röra sig nedåt igen. Åker man skidor kan framför allt nedförsbackarna vara lite utmanande beroende på hur van åkare man är.

Ungefär halvvägs finns ett vindskydd precis intill spåret där medhavd matsäck kan ätas. Möjlighet finns att göra upp eld för att grilla korv, pinnbröd eller annat gott.

Rundan avslutas när du är tillbaka vid parkeringen och idrottsplatsen.

.