Kombinera fyskiskt aktivitet med inlärning! 

Vårt mål är att ge elever och lärare ett roligt inslag under veckan som uppmuntrar till inlärning, ökad mental och fysisk hälsa. 

Nyckelfärdiga lektioner med tillhörande promenad quiz

Effektiva, pedagogiska och som eleverna dessutom gillar!

Termer och begrepp

Gå igenom sidan Termer och begrepp på projektorn inför planerat quiz.

Delta i quizet under en promenad

Be eleverna öppna appen på sina mobiler och sök/välj ämnesquizet du vill dem ska träna på. 

Genomgång i klassrummet

Avsluta genom att gå igenom quizet på projektorn för att skapa diskussion och förankra nya kunskaper.

Läs om olika aktivitetsmodeller
Läs mer om hur appen! fungerar
Läs om olika paket!

Till steg 2, finns det tre alternativ till rundor och hur eleverna kan delta

#1

Xrundan-Anywhere

Tillgänglig oavsett om eleven är i skolan, hemma eller någon annanstans!

Efter rundan, ser eleven hur många svar de fick rätt, hur långt de gick och även medelhastigheten i meter/min!

Med Xrundan är det enkelt för eleven att dela resultatet med vänner eller med läraren.

Perfekt för att främja 'Walk and Talk' aktiviteter bland elever och deras föräldrar.

Bestäm tid!

Kom överrens om hur länge ni ska gå

 

Gå!

Frågorna öppnas med jämna mellanrum.

Svara!

Se resultatet och dela!

 

#2

Geofencing

Eleven följer kartan i appen och tar sig fram till frågan, väl inne i zonen öppnas frågan. 
Inte innan! (det kommer ditt I&H gäng och fritidsledare gilla)

 

#3

QRkoder på skyltar eller dekaler

Eleven skannar QRkoder med Xrunda-appen.

Koderna monteras oftast på lyktstolpar.

Visa quiz på projektorn innan eller efter elevernas runda.

Xrundan skapades av lärare för lärare!

Gå igenom quizet på projektorn, skapa diskussion och förankra nya kunskaper. 

Arbeta tillsammans med andra lärare. Låt en säga att eleverna har tagit sig runt en runda under t.ex fritidsledarens ledning för att ämneslärare senare återkopplar med eleverna genom att gå igenom quizet "live" i klassrummet.

När ni väl är igång! Testa genomgångssidan (Veckans Nutidsrågor A-frågorna)
Tillbaka till överst på sidan

Om själva appen!

Få en mer övergripande förståelse av appen

Svarsåterkoppling och extra information.

Ytterligare information om en fråga kan fås då frågan väl är besvarad.

Informationen kan innehålla både text och bilder samt länkar till artiklar, hemsidor eller You Tube videos mm.

När quizet är avslutat, visas resultatet i appen.

Eleven kan dela resultat med läraren, eller så kan läraren öppna quizets resultatlista från skolans  adminkonto.

Tillbaka till överst på sidan!

Användningsförslag!

Med en geofencade runda på skolans område kan eleverna till exempel börja på valfri fråga (zon). Alternera gärna genom att t.ex börja i mitten av skolgården och låt eleverna ta sig till olika zoner. 

Frågan öppnas när de närmar sig frågans plats på kartan. 

Läraren får självklart tillgång till elevernas resultat.

Välj mellan olika paket!

eller kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just er skola

Nyckelfärdiga quiz som komplement till lektionen

Effektiva, pedagogiska och som eleverna dessutom gillar!

Kom igång 

1 Adminkonto där du kan:

  • Skapa obegränsat antal av egna quiz
  • Ta fram resultat för varje quiz 
  • Ta fram html länk för projecering av quiz på projektorn
  • Skriva ut varje fråga som pdf

 Ett valfritt alternativ av runda

 

Delta i quizet under en promenad

Be eleverna öppna appen på sina mobiler och sök/välj ämnesquizet du vill dem ska träna på. 

Genomgång i klassrummet

Avsluta genom att gå igenom quizet på projektorn för att skapa diskussion och förankra nya kunskaper.

Läs om olika aktivitetsmodeller
Läs mer om hur appen! fungerar
Läs om olika paket!

Vad säger skolverket och svensk lagstiftning om användandet av privata medel vid inlärning?

Läs mer här!

Är rörelse för dina elever viktigt, kontakta oss!

Vill ni prova på innan ni bestämmer er, skriv detta i kontaktformuläret. 

Prova på gratis!

Vanliga frågor