Ta Xrundan till din kommun

Sunne kommuns Xrundor

Sundbergsslingan 2,4 km

Ingmårsslingan 2,6 km

Åmbergsslingan 2,2 km

Sundbergsslingan 2,4 km

Xrundan går på eljjusbanan som är 2,4 km lång som går genom grovstammig aspskog, örtrik bäckdal och passerar rastplatser med eldstad och vindskydd.
Slingan går på jämn mark som passar dom flesta, och inte många uppför eller nedförsbackar. Huvuddelen av banan går i skogsterräng.
Du startar och går i mål på samma ställe då det är en rundslinga.

Ingmårsslingan 2,6 km

Denna runda går på en belyst och nyasfalterad gång och cykelväg som sträcker sig från Sunne bort till Ingmår.

Sträckningen går över vidsträckta fält och en del sträckningar parallellt med bilvägen.
Du startar vid Bråruds industriområde där också gång och cykelvägen har sin början, med mål i Ingmår

Åmbergsslingan 2,2 km

Xrundan går på den välkända elljusbanan på Åmberg. Sträckningen går på en kuperad bana med ett antal nedförslöpor och någon enstaka brant uppförsbacke.
Mestadelen går slingan genom skog men på en del ställen där terängen öppnar upp sig så är det utsikt över den vidsträckta sjön Fryken

Du startar och går i mål på samma ställe då det är en rundslinga.