Ta Xrundan till din kommun

Vetlanda kommuns Xrundor

  1. Kvillsforsrundan 3,2km
  2. Landsbrorundan 2,4km
  3. Myresjƶrundan 5,4km
  4. Stadsrundan 2,8km

Beskrivningar finns lƤngre ner.

Zooma in om du vill se hur rundorna går.

Kvillsforsrundan - ca 3,2 km lång

Kvillsfors är en naturnära industriort i Emådalen, i den östra delen av Vetlanda kommun. Här finns villaområden och flerfamiljshus, skola, mataffär, restaurang, äldreboende, vårdcentral, badplats och idrottshall.

Nyboholms Bruk tillverkar toalettpapper och historiskt har papperstillverkning skett i Kvillsfors sedan 1700-talet. Invid Emån, några km norr om samhället, finns Kungsbron som är en spännande plats. Här utkämpade Gustav II Adolf, 1612 ett av sina första slag mot danskarna. Kvillsforsrundan börjar i centrum, vid mataffären och går österut via skolan och den nya lekplatsen mot Nyboholm och åter via Lillån till centrum.

 Observera att du kan påbörja din rundan på vilken fråga du vill, som passar dig bäst!

Landsbrorundan - ca 2,4 km lång

Landsbro ligger strax väster om Vetlanda intill Linneån. Samhället är ganska kuperat och har flera företag tex inom husbyggnation och plåttillverkning. Landsbro har affärer, restaurang, skolor, biograf, idrottshall, ishockeyhall, fotbollsplaner och en konstsnöanläggning. Det finns en imponerande lagerbyggnad, uppförd under 1940-talet, som är 165 meter lång och 38 meter bred. Virkesmagasinet går under namnet Noaks ark. Någon km österut finns en av de fantastiska Njudungskyrkorna – Lannaskede g:a kyrka från omkring 1150.

Landsbrorundan startar i centrum, intill affären och går längs med gamla järnvägen, sedan via Östergatan och Rundelsvägen ner mot Fröderydsvägen och åter mot centrum via ån. 

Myresjörundan - ca 5,4km lång

Välkommen till myresjörundan sköts av Myresjö/Vetlanda FK. 

Stadsrundan - ca 2,8 km lång

Stadsrundan startar utanför Vetlanda bibliotek och går längs med järnvägen för att sedan korsa Storgatan och Nygatan. Den fortsätter sedan mot Sjukhusparken, förbi Vetlandabäcken och till Stortorget. 

Rundan är lummig och passerar den nyrenoverade Withalaskolan, den iordningsställda Fågeldammen, den nya fritidsgården Vattenverket och lite utav kommunens offentliga konst. Ett stenkast från rundan ligger Vetlanda Museum som är värt att besöka.